Công ty TNHH trao đổi nhiệt Vô Tích Yuda

Điện thoại

+86-13961810825

Số fax

Tavis Guan

Chức vụ: Tổng Giám đốc
điện thoại di động: +86 13961810825
Điện thoại: +86 51085998221
Số fax: +86 51085991028
E-mail: ct.guan@ydhrq.com

Minwei Yin

Chức vụ: Phó GM & Kỹ sư trưởng
điện thoại di động: +86 13861897851
Điện thoại: +86 51085993811
E-mail: mw.yin@ydhrq.com

Jane Niu

Chức vụ: Giám đốc bán hàng ở nước ngoài
điện thoại di động: +86 13912476676
Điện thoại: +86 51085990607
E-mail: jy.niu@ydhrq.com
Whatsapp: +86 13912476676
Wechat: +86 13912476676

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)